THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LĨNH VỰC LĐTB&XH

Thứ năm - 02/05/2019 15:46
STT Lĩnh vực/ Tên thủ tục hành chính Thực hiện theo cơ chế một cửa Trang "Thời gian
giải quyết (ngày)"
Thực hiện tại UBND cấp xã, phường
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (63 TTHC)
1 Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sĩ x 1 Trong ngày  
2 Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (trường hợp mộ liệt sỹ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ) x 2 Trong ngày  
3 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cất phần mộ liệt sỹ tại khu mộ gia tộc để quản lý lâu dài x   Trong ngày  
4 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ Tuất từ trần (chế độ hưởng mai táng phí,trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) đối với người có công với cách mạng x 3 Trong ngày  
5 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng x 3 Trong ngày  
6 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với người có công với cách mạng x 3 Trong ngày  
7 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng x 4 Trong ngày  
8 Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ x 5 Trong ngày  
9 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với người có công nuôi liệt sỹ x 6 Trong ngày  
10 Xác nhận và đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công x 7 Trong ngày  
11 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ, làm mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở x 8 15  
12 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày x   15  
13 Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ BHYT đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước x 4 Trong ngày  
14 Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước x   Trong ngày  
15 Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học x 9 15  
16 Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh x 10 Trong ngày  
17 Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh x 3 Trong ngày  
18 Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng x 11 5  
19 Xác nhận cấp lại Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ x 12 Trong ngày  
20 Xác nhận cấp đổi Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ x 12 Trong ngày  
21 Xác nhận và đề nghị cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng x   Trong ngày  
22 Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bệnh tật để giải quyết chế độ hưởng trợ cấp bệnh binh x   5  
23 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng x 13 5  
24 Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo x 14 5  
25 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo x 14 5  
26 Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo x 15 5  
27 Xác nhận đơn đề nghị miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo x   5  
28 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tàn tật vào cơ sở bảo trợ xã hội x 16 5  
29 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tâm thần vào cơ sở bảo trợ xã hội x 17 5  
30 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng  vào cơ sở bảo trợ xã hội x 18 5  
31 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo; đang nuôi con dưới 16 tuổi; trường hợp con đang học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi x 19 5  
32 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ x   5  
33 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng x 20 5  
34 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên đối với người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo x 21 5  
35 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH x 22 5  
36 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo x 23 5  
37 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng x 24 5  
38 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng là trẻ mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng x 24 5  
39 Xác nhận và đề nghị trợ cấp đột xuất (một lần) cho hộ gia đình, người gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, lý do bất khả kháng x 24 15  
40 Xác nhận và đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội x 25 15  
41 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi tại địa phương vào nhà xã hội x   7  
42 Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sơ y tế cộng lập x      
43  Xác nhận và đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, cận nghèo x   15  
44 Xác nhận và đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo x   7  
45 Xác nhận giấy ủy quyền Kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam anh hùng” x 26 30  
46 Xác nhận bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ  x 27 30  
47 Xác nhận và đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ x 28 45  
48  Xác nhận đơn đề nghị Hưởng thêm trợ cấp thương binh hoặc bệnh binh x 29 15  
49 Xác nhận bản khai cá nhân Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học x 30    
50 Xác nhận bản khai cá nhân Dùng cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế x 31 30  
51 Xác nhận bản khai cá nhân Dành cho người có công giúp đỡ cách mạng x 32 30  
52 Xác nhận bản khai Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần x 33 Trong ngày  
53 Xác nhận  đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công x   Trong ngày  
54 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ Bảo trợ xã hội x   Trong ngày  
55 Xác nhận đơn đề nghị Phục hồi chế độ ưu đãi người có công x 34 15  
56 Xác nhận  bản khai cá nhân Để hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công x 35 Trong ngày  
57 Xác nhận bản khai cá nhân Để hưởng chế độ bảo hiểm y tế thân nhân người có công x 36 Trong ngày  
58 Xác nhận biên bản ủy quyền các chế độ chính sách x 37 Trong ngày  
59 Xác nhận thu nhập dành cho thân nhân người có công thực hiện tuất từ trần x   5  
60 Xác nhận đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội x   15  
61 Xác nhận đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi x   15  
62 Xác nhận bản khai cá nhân Đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung là người có Bằng khen) hoặc thân nhân của người có Bằng khen x 38 15  
63 Xác nhận và đề nghị cấp mới, cấp lại, sữa sai BHYT cho công dân bị mất thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, trẻ em, hộ nghèo, cận nghèo... x 39    
64 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế cho đối tương thuộc hộ nghèo, cận nghèo     Trong ngày  
65 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế cho đối tương thuộc BTXH tăng mới     Trong ngày  

Tác giả bài viết: Lê Thị Loan- CC.VH-XH xã Quỳnh Vinh

Nguồn tin: quynhvinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây