Nhìn lại sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Quỳnh Vinh

Thứ ba - 07/05/2019 09:20
Là người sáng lập, tổ chức và rèn luyện Đảng ta Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng vai trò, vị trí của chi bộ. Người viết "Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt". Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua đã xác định "Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên, thu nộp đảng phí".
UBKT Đảng ủy kiểm tra chất lượng sinh hoạt chi bộ
UBKT Đảng ủy kiểm tra chất lượng sinh hoạt chi bộ
             Đảng bộ xã Quỳnh Vinh có 29 chi bộ ( 02 chi bộ tăng cường) với 382 đảng viên. Trong đó đảng viên hưu trí có 72 đồng chí, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức có 111 đồng chí, số còn lại là đảng viên nông thôn.
             Ngày 05/7/2017 BTV Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngay sau khi có Chỉ thị, Đảng ủy xã Quỳnh Vinh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến các chi bộ trong toàn xã. Sau gần 2 năm thực hiện, các chi bộ trên địa bàn xã đã bám vào Chỉ thị thực hiện khá nghiêm túc; chế độ sinh hoạt cơ bản được các chi bộ duy trì, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên. Các chi bộ đã triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Đề án... của cấp ủy cấp trên đến tất cả các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng Nghị quyết lãnh đạo nhân dân kịp thời, sát đúng. Nhiều chi bộ đã mạnh dạn đổi mới về nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Qua đó, đã tạo bầu không khí sinh hoạt thật sự dân chủ, hấp dẫn hơn, thu hút sự quan tâm của đảng viên; khắc phục được tình trạng chung chung tại các buổi sinh hoạt. Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, một số chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề như: Các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về xây dựng nông thôn mới, về vấn đề vệ sinh môi trường, công tác phát triển đảng viên, nhất là những vấn đề nổi cộm bức xúc trong nhân dân thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Nội dung sinh hoạt được chi ủy, bí thư chi bộ chuẩn bị khá chu đáo nên trong sinh hoạt cơ bản đã tập trung vào nội dung cần bàn. Từ đó đã thúc đẩy kinh tế-xã hội xã nhà ngày càng phát triển, Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng mở rộng các tuyến đường, đóng góp nhiều công sức, vật chất để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội thôn; làm cho bộ mặt nông thôn xã Quỳnh Vinh từng ngày khởi sắc.
           Một nét mới trong thực hiện Chỉ thị đó là: Ngoài phân công Đảng ủy viên phụ trách, theo dõi các chi bộ thì Đảng ủy Quỳnh Vinh còn điều động, luân chuyển một số Đảng ủy viên, cán bộ, công chức xã đến sinh hoạt tại các chi bộ còn yếu và có ít cán bộ, đảng viên lãnh đạo. Điều đó từng bước củng cố, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, mặt khác giúp cho cấp ủy nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, đồng thời cùng với chi ủy triển khai có hiệu quả Nghị quyết của địa phương đến với chi bộ.
           Ngoài ra hàng quý các đồng chí ủy viên BTV, BCH thị ủy phụ trách xã cũng về tham dự sinh hoạt tại các chi bộ. Điều đó yêu cầu chi ủy các chi bộ phải chuẩn bị tốt hơn các nội dung sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt cũng được đảm bảo hơn. Từ đó từng bước đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ...
           Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của BTV Tỉnh ủy vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao. Một số chi bộ chưa làm tốt việc lựa chọn nội dung dẫn đến nội dung sinh hoạt còn hạn chế về chất lượng; thông tin thời sự và phổ biến văn bản chỉ đạo của cấp trên còn dàn trải, không xác định rõ trọng tâm; đánh giá kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong tháng chưa nêu rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ; thảo luận không tập trung, khó khăn cho việc kết luận và ra Nghị quyết. Nhiệm vụ của chi bộ đề ra trong tháng tới còn thiếu cụ thể, chưa bám sát nhiệm vụ trọng tâm; phân công đảng viên chưa rõ ràng; công tác quản lý đảng viên còn lỏng lẻo; số chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn ít. Ý thức của một số đảng viên trong việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng còn hạn chế; một số đảng viên còn thụ động, ngại va chạm, thiếu tinh thần tự phê bình và phê bình...
           Qua gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy, được sự phân công theo dõi và trực tiếp đến sinh hoạt tại chi bộ mới. Ngoài các giải pháp có trong Chỉ thị, bản thân tôi đề xuất thêm các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:
          - Thường xuyên quán triệt cho cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư chi bộ. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đồng chí lần đầu tham gia chi ủy để nâng cao năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ.
         - Đảng ủy phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ tham dự sinh hoạt các chi bộ thường kỳ liên tục để nắm bắt được các phát sinh khi thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cấp trên hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đồng thời để định hướng, đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn cho chi bộ tổ chức thực hiện. Đảng ủy phải thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt. Phân công, điều động Đảng ủy viên, cán bộ, công chức xã đến sinh hoạt tại các chi bộ còn yếu và có ít cán bộ, đảng viên lãnh đạo.
        - Trước khi sinh hoạt, trong chi ủy cần có sự phân công, chuẩn bị nội dung, chi ủy phải bám sát tình hình hoạt động thực tế của chi bộ để xây dựng nội dung sinh hoạt, trong đó cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước theo Nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho tháng tiếp theo.
        - Ban hành Nghị quyết của chi bộ phải thiết thực, có tính khả thi và quá trình thực hiện phải được kiểm tra kịp thời. Khi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên.
       - Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, chọn chuyên đề sinh hoạt để chi bộ thảo luận phải là các vấn đề quan trọng có tính đột phá trong công tác lãnh đạo của chi bộ hoặc là các vấn đề mà nhân dân đang bức xúc, quan tâm cần phải tập trung giải quyết dứt điểm.
 

Tác giả bài viết: Vũ Lê Tín- Bí thư Đoàn xã Quỳnh Vinh

Nguồn tin: quynhvinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây