Quỳnh Vinh: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐVH” và tuyên dương các điển hình tiên tiến

Thứ sáu - 17/07/2020 14:58
Sáng ngày 17/7/2020, UBND phối hợp với MTTQ xã Quỳnh Vinh tổ hcứ Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020 và tuyên dương các điển hình tiên tiến trên địa bàn xã
Quỳnh Vinh: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện  phong trào “TDĐKXDĐVH” và tuyên dương các điển hình tiên tiến
Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông: Nguyễn Bá Hào- CT. MTTQ thị xã Hoàng Mai, Ông Hồ Mậu Ngọc- Phó trưởng phòng VHTT thị xã, Ông: Lê Đăng Thùy- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Vinh.
Trong 20 năm qua phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Quỳnh Vinh đã được triển khai và thực hiện một cách rộng rãi, thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia và đạt được kết quả tốt như: Tỷ lệ gia đình văn hóa 2000 là 54,8%; đến năm 2019 đạt 79,1%, tăng 24,3%  so với 20 năm trước. Thôn văn hóa năm 2000 không có thôn nào. Năm 2004 có 2/15 đạt tỷ lệ 13,3%, đến năm 2019 có 12/15 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, đạt tỷ lệ 80%, tăng so với năm 2000 là 80% ( năm 2004 là 66,7%). Tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên năm 2000 là 15%; đến năm 2019 là 45 % tăng 30% so với 20 năm trước. Tỷ lệ gia đình thể thao năm 2000 là 11%; đến năm 2019 là 42% tăng 31% so với năm 2000. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư như: Năm 2000, có 6/15 thôn có nhà văn hoá, đến năm 2019 có 15/15 thôn có nhà văn hóa. Trong đó các nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập thôn, đã cơ bản đạt quy chuẩn theo Thông tư số 06 ngày 08/03/2011 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch. 100% các thôn đã quy hoạch và xây dựng sân chơi, khu  thể thao, đảm bảo nơi vui chơi và rèn luyện sức khỏe của bà con nhân dân trong thôn. Xã có nhà văn hóa đa chức năng, với gần 300 chỗ ngồi, được cải tạo nâng cấp năm 2019, đạt tiêu chuẩn theo Thông tư số 12 ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Khu thể thao xã có sân khấu, sân bóng đá, bóng chuyền ngoài trời, có diện tích sử dụng 19.841,7m2. Đài truyền thanh đã được đầu tư, nâng cấp năm 201 8, với tổng giá trị hơn 500 triệu động, hoạt động 10 cụm, với 25 loa phóng, có tủ sách pháp luật với hơn 500 đầu sách, có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ tốt hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, thể thao cho nhân dân.
Nhằm phát huy và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Ngày vì người nghèo” được UB.MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các khu dân cư tổ chức triển khai có hiệu quả, được đông đảo nhân dân hưởng ứng thực hiện. Trong 20 năm qua, nhất là từ 2004 đến nay đã vận động được trên 900 triệu đồng; Hỗ trợ xây mới và sữa chữa 84 nhà, trong đó xây mới 18/21 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ Bò giống, hỗ trợ BHYT chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, quà tết hàng năm cho người nghèo, hàng trăm học sinh nghèo vượt khó được giúp đỡ tặng quà. Hội Phụ nữ với cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, “Hũ gạo tiết kiệm”. Hội CCB với phong trào “Nghĩa tình đồng đội”. Đoàn TN với phong trào “Khăn quàng đỏ”, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc” ....nhiều phong trào đã được phát huy và nhân rộng, giúp đở nhiều đoàn viên, hội viên và nhân dân thoát nghèo và có cuộc sống ấm no. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2000 là 20,7%. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,9%.  Công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo đã trở thành việc làm thường xuyên như: tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ sữa chữa và xây nhà tình nghĩa cho thương, bệnh binh, người bị nhiểm chất độc hóa học, thân nhân liệt sỹ, người có công 29 nhà, với tổng số tiền là hàng trăm triệu đồng. Bình quân mỗi năm thu được 45- 50 triệu quỹ đền ơn đáp nghĩa. Hội chữ thập đỏ hoạt động có hiệu quả, hằng năm vận động quỹ nhân đạo từ thiện từ 10- 20 triệu đồng để thực hiện hoạt động thăm hỏi người khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người ốm đau, tai nạn rủi ro đột xuất. Phối hợp tổt với các tổ chức, đoàn thể trong các đợt hiến máu nhân đạo tại thị xã.
          Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” đã được triển khai sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng. 20 năm qua, các tổ hòa giải đã hòa giải được hơn 1.200 vụ việc mâu thuẫn; cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng được 14 đối tượng đi tù về để hòa nhập cộng đồng, 15 đối tượng tù treo cải tạo tốt, tiếp tục giám sát giáo dục 13 đối tượng đang trong thời gian thi hành án cải tạo không giam dữ. Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở xã, giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, theo quy ước, hương ước cộng đồng, hoạt động của các tổ tự quản, dòng họ tự quản về ANTT, tổ hòa giải ngày càng có hiệu quả. Phong trào xây dựng dòng họ tiêu biểu, dòng họ tự quản về ANTT, Tổ tự quản “Văn minh - An toàn” thực hiện theo tiêu chí “6 không - 3 có” được triển khai hiệu quả ở 15 khu dân cư. Hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá và đăng ký thi đua từ đầu năm. Mặt trận đã phối hợp cùng với Chính quyền tổ chức hội nghị tổng kết để biểu dương, khen thưởng kịp thời, tiêu biểu có các dòng họ như: Họ Lê Thạc, Họ Trần Tộc, Họ Lê Văn, Họ Lê Đăng...
 Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” được hội phụ nữ xã triển khai thực hiện, đến nay có 1.835/3.718 hộ đạt 8 tiêu chí, chiếm 65%. Hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, được phụ nữ triển khai và duy trì hoạt động theo mô hình tự quản, đoạn đường xanh - sạch-  đẹp - nở hoa; phong trào “Chống rác thải nhựa”; mô hình “Ve chai tiết kiệm”,..... hiện nay 14/15 (Trừ CH 22) chi hội phụ nữ có đoạn đường nở hoa, thực hiện tốt có chi hội 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11.. Từ đó, đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn xã nhà.
Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, MTTQ thị xã, bài phát biểu cuả các lãnh đạo đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của BCĐ phong trào trong suốt 20 năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn tiếp theo đó là:
Kinh phí phục vụ hoạt động của phong trào chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế tại địa phương.
Việc tổ chức đăng ký, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hóa” ở một số thôn thực hiện chưa chặt chẽ, còn xem nhẹ các danh hiệu văn hóa.
 Vẫn còn một số thôn văn hóa, gia đình văn hóa sau khi được công nhận danh hiệu Văn hóa lại vi phạm các tiêu chí văn hóa, đã bị cắt danh hiệu.
 Cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ hoạt động văn hoá ở thôn còn thiếu và hạn chế về các trang thiết bị tập luyện.
Việc hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn còn chậm, hiện tại có 1/3 Sân vận động đạt chuẩn.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo cảu lãnh đạo cấp trên, BCĐ đã mạnh dạn đề ra mục tiêu, phương hướng cho hoạt của Ban giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 là:
Tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm: 75- 80%.
Tỷ lệ thôn văn hoá: 72- 75%.
Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn nếp sống văn hoá trên: 80%.
Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
Tỷ lệ người dân được tuyên truyền, phổ biến, tiếp cận pháp luật và KHKT trên: 85%.
Tỷ lệ người dân được tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hoá, thể thao ở cộng đồng: 65%.
Tỷ lệ thôn có thiết văn hoá thông tin thể thao đạt chuẩn: 100%.
Tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên: 45- 50%.
Tỷ lệ hộ gia đình thể thao: 43-45%.
Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 dưới 1,3%.
          Xây dựng thêm 02 trường đạt chuẩn Quốc gia: THCS, Mầm non A.
          Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 15%.
          Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch là 7%.
          Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 88%.
Tại hội nghị đã tuyên dương 34 hộ gia đình, 04 tập thể thôn, trường học đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu, đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong suốt 20 năm qua. Đồng thời bầu 04 đại biểu, đại diện hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và 01 tập thể văn hóa xuất sắc đi dự hội nghị tổng kết cấp trên.Tác giả bài viết: Trần Thị Huệ- Công chức VH-XH xã

Nguồn tin: quynhvinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây