Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ ba - 28/12/2021 10:37
Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Để một tổ chức hoạt động cần phải có người đại diện theo pháp luật, tuy nhiên trong quá trình hoạt động người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể thay đổi. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật như thế nào? Bài viết dưới đây xin cung cấp những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật để bạn có thể hiểu rõ hơn.

Người đại diện theo pháp luật là gì ?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020).

 

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể được hiểu là:

 

- Phải là cá nhân, khác với thành viên hoặc chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức, người đại diện theo pháp luật phải là cá nhân

- Người đại diện theo pháp luật có thể là cá nhân có quốc tịch trong nước hoặc nước ngoài.

- Cổ phần công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, nhưng phải được xác định trong điều lệ và điều lệ công ty.

- Luôn đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú tại Việt Nam và ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật đồng thời có thể là chủ sở hữu, thành viên công ty, cổ đông sáng lập công ty.

 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là người đại diện theo pháp luật của Công ty Hoàng Long có trụ sở chính tại Hà Nội thì Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội ghi thông tin ông A là người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Hoàng Long.

 

Ông A được quyền đại diện Công ty Hoàng Long giao kết hợp đồng với đối tác, đại diện Công ty làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật?

- Người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Giám đốc/Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác sẽ do Điều lệ công ty quy định cụ thể. Theo quy định hiện hành, người đại diện theo pháp luật phải là người thường trú tại Việt Nam, trường hợp quá 30 ngày không có mặt tại Việt Nam thì phải có giấy ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp để bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật. Hiện nay, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật.

- Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

- Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ và người có liên quan của họ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại doanh nghiệp. 

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.


Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty

Tương tự như chủ sở hữu/thành viên góp vốn, cổ đông công ty khi thành lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty không được thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù hoặc quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, v.v.

 

Ngoài các trường hợp trên, công ty có thể có những quy định hoặc điều kiện riêng đối với người đại diện theo pháp luật của công ty như có 05 năm kinh nghiệm trở lên, có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý, v.v.
 


Tại sao phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện công ty?

 

Theo quy định của pháp luật, khi có thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Ngoài ra, pháp luật còn quy định mức xử phạt nếu công ty báo cáo quá hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá 91 ngày trở lên.


Công ty có thể có 2 người là người đại diện theo pháp luật không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty cổ phần, công ty TNHH có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

 

Số lượng người đại diện, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp do Điều lệ công ty quy định.

Người đại diện theo pháp luật có bắt buộc phải có mặt tại Việt Nam không?

Người đại diện theo pháp luật phải là người thường trú tại Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

 

Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú tại Việt Nam và ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền.


Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Cũng giống như việc thành lập công ty, khi thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện, doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để nộp lên cơ quan Nhà nước thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, khác với hồ sơ thành lập, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty gồm những giấy tờ sau:

 

- Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp có nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

Quyết định, Biên bản họp công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:

 

- Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

Công ty cổ phần:

 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty. . ;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp không thay đổi nội dung Điều lệ công ty về họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

 

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, căn cước công dân, hộ chiếu,…) của người đại diện theo pháp luật mới của công ty;

 

Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân làm thủ tục với cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ được thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Quyết định cử người đại diện theo pháp luật của công ty mới 

 

Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị cử người đại diện theo pháp luật mới của công ty thay thế người đại diện cũ.

 

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật đã được chúng tôi trình bày ở trên, doanh nghiệp cần soạn hồ sơ đầy đủ, điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ soạn thảo. 

 

Lưu ý: Khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu trên Giấy đăng ký doanh nghiệp chưa có thông tin về số điện thoại và thông tin kế toán của doanh nghiệp hoặc thông tin doanh nghiệp chưa được cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc chưa phân loại theo hệ thống mã ngành kinh tế theo Quyết định 27/2019/QĐ-Ttg, doanh nghiệp cần thực hiện bổ sung để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện công ty đến phòng đăng ký kinh doanh

Hiện nay, hồ sơ thành lập công ty được thực hiện qua 2 bước: nộp trực tuyến và nộp bản giấy tại cơ quan Nhà nước.

 

Nộp hồ sơ trực tuyến: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia “dangkytinhdoanh.gov.vn”

 

- Đăng ký tài khoản doanh nghiệp (trường hợp bạn chưa có tài khoản doanh nghiệp và đăng ký lần đầu)

- Doanh nghiệp nhập thông tin thay đổi người đại diện trên tài khoản;

- Scan file pdf, đính kèm vào tài khoản của bạn và nhấn nộp cho phòng đăng ký kinh doanh

- Phòng đăng ký kinh doanh xem xét và xử lý hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc

- Trường hợp hồ sơ chưa chính xác, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

- Nếu hồ sơ được thông báo, doanh nghiệp chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến chuyên gia và nộp lại hồ sơ trực tuyến. Hạn nộp hồ sơ được tính lại từ đầu.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp in Giấy biên nhận và Thông báo nộp hồ sơ điện tử hợp lệ và nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

 

Nộp hồ sơ giấy: Doanh nghiệp mang đầy đủ các giấy tờ trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

 

- Lệ phí thay đổi người đại diện theo pháp luật của Nhà nước là 100.000 VNĐ

- Việc nộp hồ sơ bản giấy để đối chiếu thông tin giữa bản scan và bản giấy có chính xác và khớp nhau không? Nếu có sai sót, công ty phải sửa và gửi lại.
 

 

Bước 4: Nhập người đại diện theo pháp luật của công ty mới vào GCNĐKDN

Trường hợp hồ sơ giấy và hồ sơ trực tuyến khớp nhau, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới có thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 

Bước 5: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới một số cơ quan

Sau khi hoàn tất việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp sẽ cần thực hiện thủ tục ghi nhận việc này trên một số loại giấy tờ như: Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp….

Thẩm quyền ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới do Hội đồng thành viên bầu.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu.

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà mất khả năng nhận thức và điều khiển Trường. Trường hợp được phép tự ký hoặc từ chối ký thông báo của công ty thì phải có họ, tên, chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị tham dự và phát biểu ý kiến về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

- Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, Doanh nghiệp cần thực hiện việc khai báo thay đổi tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng;

- Thay đổi người ký trong chữ ký số

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật trước đây là người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì phải làm thủ tục thay đổi;

- Thông báo cho khách hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác về sự thay đổi

- Người quản lý doanh nghiệp bị tạm dừng mã số thuế sẽ không được đăng ký làm người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp.

- Luật cũng hạn chế quản lý trường hợp người đại diện theo pháp luật mới đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ 01 năm đến 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty có thể được lựa chọn để đăng ký

Khi đăng ký người đại diện theo pháp luật của công ty, ngoài các thông tin cá nhân của người đại diện, doanh nghiệp sẽ phải đăng ký chức danh của người đại diện.

 

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số chức danh được đăng ký làm người đại diện theo quy định của Luật Doanh nghiệp như sau:

 

(i) Giám đốc công ty hoặc Tổng giám đốc công ty;

 

(ii) Chủ tịch Hội đồng quản trị – (chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần);

 

(iii) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – (chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần);

 

(iv) Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – (chỉ áp dụng đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

 

(v) Chủ tịch Hội đồng thành viên – (chỉ áp dụng đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

 

(vi) Chủ tịch công ty – (chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

 

(vii) Hoặc các chức danh khác do Điều lệ công ty hoặc quy định của pháp luật quy định.

Một vài câu hỏi liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tôi là kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập, tôi có được trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty không?

 

Theo quy định của pháp luật về điều kiện của người đại diện theo pháp luật không phải là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và công nhân Công an nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước. Do đó, bạn không thể làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Ai là người có thẩm quyền ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật?

 

Theo quy định của pháp luật, người có thẩm quyền ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là:

 

- Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên do Hội đồng thành viên bầu;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu;

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định Hội đồng quản trị.

 

Khi làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty thì nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thay đổi không?

 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật là một trong những thông tin được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên việc thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ làm thay đổi nội dung. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vì vậy khi thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

 

Xem thêm: Dịch vụ  + Thủ Tục Tăng Vốn Điều Lệ

Lời kết

Tóm lại, doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật dựa trên quyết định của mình. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi vị trí pháp lý của doanh nghiệp trong các giao dịch.


 

Nguồn tin: quynhvinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây