Hồ sơ + Thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định mới nhất

Thứ sáu - 29/12/2023 16:19
Thủ tục tăng vốn điều lệ là một quy trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một công ty. Khi doanh nghiệp cần mở rộng quy mô hoặc đáp ứng nhu cầu tài chính mới, việc tăng vốn điều lệ có thể là một giải pháp hữu hiệu. Qua quy trình này, công ty có thể thu hút thêm vốn từ cổ đông hiện tại hoặc nhận vốn từ nhà đầu tư mới. Trong bài viết này, Luật Hùng Phát sẽ cung cấp hướng dẫn và quy trình chi tiết về thủ tục tăng vốn điều lệ, từ việc chuẩn bị tài liệu đến công bố và đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan chức năng.

 

Vốn điều lệ là gì ?

Vốn điều lệ là số vốn mà một công ty hoặc tổ chức kinh tế xã hội có sẵn để thực hiện hoạt động kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu tài chính của công ty đó. Nó thường được xác định trong bản công bố thành lập công ty hoặc trong hợp đồng thành lập một tổ chức kinh tế xã hội.

 

Vốn điều lệ có thể bao gồm các nguồn tài chính mà công ty đã đầu tư ban đầu, bao gồm cả tiền mặt, tài sản và tài sản không vật chất. Ngoài ra, vốn điều lệ cũng có thể được tăng thông qua việc gọi vốn mới từ các cổ đông hiện tại hoặc từ các nhà đầu tư mới.

 

Vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng tài chính và khả năng thanh toán của công ty. Nó cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và năng lực của công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô và đối mặt với rủi ro kinh doanh.

 

Tăng vốn điều lệ là quá trình thực hiện để gia tăng số vốn ban đầu của công ty. Qua đó, công ty có thể nâng cao khả năng tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh. Thủ tục tăng vốn điều lệ thường liên quan đến quy trình phê duyệt, thông báo và đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan chức năng.

 

Tư vấn hỗ trợ + báo giá chi tiết:

- CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

- Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

- Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

- Website: luathungphat.vn

- Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn

 

Hình thức tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Có hai hình thức chính để tăng vốn điều lệ của một doanh nghiệp:

 

- Tăng vốn điều lệ thông qua gọi vốn mới từ cổ đông hiện tại: Trong trường hợp này, công ty gửi thông báo tới cổ đông về nhu cầu tăng vốn và mời họ đóng góp thêm vốn vào công ty. Cổ đông có quyền mua thêm cổ phần theo tỷ lệ sở hữu hiện tại của mình. Quá trình này thường được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu mới hoặc thông qua việc tăng giá trị cổ phiếu hiện có.

- Tăng vốn điều lệ thông qua nhận vốn từ nhà đầu tư mới: Trường hợp này xảy ra khi công ty quyết định nhận vốn từ nhà đầu tư mới, thường là các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc các tổ chức tài chính. Công ty và nhà đầu tư sẽ đi vào thỏa thuận về việc nhượng cổ phần hoặc phát hành cổ phiếu mới để nhận vốn từ nhà đầu tư. Quá trình này thường đi kèm với việc thực hiện các thủ tục pháp lý và thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên.

Tư vấn hỗ trợ + báo giá chi tiết:

- CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

- Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

- Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

- Website: luathungphat.vn

- Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn

 

Quy trình tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty

- Thông báo tăng vốn điều lệ công ty do người đại diện theo pháp luật ký.

- Văn bản quyết định tăng vốn điều lệ công ty của Chủ tịch Hội đồng thành viên (Mẫu này do công ty soạn thảo theo mẫu nội bộ).

- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ công ty (Mẫu này do công ty soạn thảo theo mẫu nội bộ).

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận việc mua cổ phần, phần vốn góp, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư cấp Tỉnh/Thành phố

 

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Cán bộ phòng đăng ký kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trao biên nhận hồ sơ.

 

Bước 2: Nhận kết quả hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty

 

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh trả kết quả bằng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với mức vốn điều lệ mới (nếu hồ sơ hợp lệ). Hoặc phòng đăng ký kinh doanh cung cấp thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu hồ sơ cần được sửa đổi hoặc bổ sung).

 

Lưu ý:

 

- Đối với công ty TNHH 1 thành viên, không được giảm vốn điều lệ.

- Nếu công ty TNHH 1 thành viên muốn tăng vốn bằng cách thêm thành viên góp vốn vào công ty, công ty bắt buộc phải chuyển đổi loại hình thành công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty cổ phần.

- Việc tăng vốn điều lệ của công ty thường đơn giản và có thể được thực hiện bất kỳ khi nào. Tuy nhiên, công ty cần lưu ý rằng việc giảm vốn lại gặp khó khăn. Khi có ý định giảm vốn, công ty cần cung cấp báo cáo tài chính tại thời điểm hiện tại để đảm bảo sẽ có đủ tiền mặt để thanh toán khoản vốn giảm, cũng như thanh toán các khoản nợ của công ty. Do đó, khi có ý định tăng vốn điều lệ công ty, cần cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng.

 

Bước 3: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói sau khi tăng vốn điều lệ công ty

 

- Thực hiện nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung.

- Thực hiện nộp bổ sung kê khai thuế môn bài dựa vào quy định theo pháp luật. Trong trường hợp có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến việc tính thuế và làm thay đổi mức thuế môn bài cần phải nộp cho năm tiếp theo, cần thực hiện nộp hồ sơ khai thuế môn bài của năm tiếp theo trước ngày 31-12 của năm có sự thay đổi.

- Công ty cần chú ý kê khai trong báo cáo tài chính sự thay đổi về nguồn vốn chủ sở hữu.

 

Tư vấn hỗ trợ + báo giá chi tiết:

- CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

- Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

- Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

- Website: luathungphat.vn

- Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn

 

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ doanh nghiệp quy định ra sao?

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ doanh nghiệp được quy định theo Luật doanh nghiệp của Việt Nam. Theo quy định này, các cổ đông hoặc thành viên mới tham gia góp vốn khi tăng vốn điều lệ doanh nghiệp phải thực hiện việc góp vốn trong một khoảng thời gian cụ thể. Thời hạn góp vốn này được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty.

 

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ doanh nghiệp thông thường là 90 ngày kể từ ngày cổ đông hoặc thành viên được thông báo về việc tăng vốn. Trong trường hợp có thỏa thuận khác, các bên có thể thống nhất thời hạn góp vốn khác nhau, nhưng không vượt quá 180 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Nếu cổ đông hoặc thành viên không góp vốn đúng thời hạn đã quy định, công ty có quyền thu hồi quyền góp vốn đó và xử lý theo quy định của Luật doanh nghiệp.

 

Lưu ý rằng, thời hạn góp vốn có thể được điều chỉnh trong các trường hợp đặc biệt hoặc theo sự thỏa thuận của các bên liên quan, tuy nhiên, điều này phải được quy định rõ ràng trong Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

 

Những lưu ý khi thông báo tăng vốn điều lệ công ty với cơ quan thuế

Khi thông báo tăng vốn điều lệ công ty với cơ quan thuế, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần nhớ:

 

- Thời hạn thông báo: Bạn cần tuân thủ thời hạn thông báo tăng vốn theo quy định của cơ quan thuế. Thông thường, thông báo phải được gửi trong một khoảng thời gian nhất định sau khi quyết định tăng vốn được thông qua (ví dụ: 10 ngày kể từ ngày họp cổ đông).

- Đầy đủ thông tin: Trong thông báo tăng vốn, bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin về công ty, bao gồm tên công ty, mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh, số tiền tăng vốn, ngày hiệu lực của quyết định tăng vốn, và các thông tin khác liên quan.

- Biểu mẫu và tài liệu đính kèm: Cơ quan thuế có thể yêu cầu bạn sử dụng biểu mẫu cụ thể để thông báo tăng vốn. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng biểu mẫu đúng và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Ngoài ra, bạn có thể cần đính kèm các tài liệu bổ sung như bản sao quyết định tăng vốn, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, và các tài liệu khác có liên quan.

- Thủ tục nộp và nhận lại biên nhận: Bạn cần tuân thủ thủ tục nộp hồ sơ thông báo tăng vốn theo quy định cụ thể của cơ quan thuế. Sau khi nộp hồ sơ, hãy đảm bảo bạn nhận được biên nhận xác nhận từ cơ quan thuế. Biên nhận này có thể được yêu cầu để chứng minh việc đã thực hiện thông báo tăng vốn khi làm các thủ tục thuế và kế toán sau này.

- Tuân thủ quy định thuế: Khi tăng vốn, công ty cần tuân thủ các quy định thuế liên quan. Điều này có thể bao gồm việc nộp thuế tăng vốn, thay đổi các thông tin về thuế, và điều chỉnh các báo cáo thuế theo vốn điều lệ mới.

- Lưu trữ tài liệu: Bạn nên lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến thông báo tăng vốn điều lệ, bao gồm biên nhận, hồ sơ, bản sao các giấy tờ, và các văn bản liên quan khác. Điều này giúp bạn có thể tra cứu và chứng minh việc tuân thủ quy định thuế và pháp luật khi cần thiết.

Lời kết

Trên đây là những lưu ý quan trọng khi thông báo tăng vốn điều lệ công ty với cơ quan thuế. Tuân thủ đúng các quy định và thực hiện đầy đủ các thủ tục này là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro pháp lý.

 

Thông tin liên hệ:

 

-CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

 -Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

 -Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

 - Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

- Website: luathungphat.vn

- Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây